Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

  • Số Chương :
  • 70
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 909

DS Chương Đọc Truyện

Thể loại: Nguyên sang, thuần ái, ảo tưởng tương lai, khoa học viễn tưởng. Chủ thụ, nhẹ nhàng.Câu chuyện bắt đầu từ một bé xương khô của vong linh giới trong lúc vô tình xuyên đến tận thế, chỉ số thông minh có hạn của nó phát hiện ra boss nhà nó hình như yếu đi, làm một bộ xương khô có giá trị quan t...
Xem thêm