Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

  • Số Chương :
  • 2511
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 332643

DS Chương Đọc Truyện

Truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân là tựa truyện ma với những tình huống đầy bất ngờ. Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ... Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ...
Xem thêm