Mãnh Quỷ Thu Dung Sở

Mãnh Quỷ Thu Dung Sở

  • Số Chương :
  • 1489
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 1885

DS Chương Đọc Truyện

Độc thủ Phù Dư trấn bát hoang, không lạy tam thanh lại sá chi. Ta phải vô lượng thiên tôn nghiệp, thanh thiên không thấy xương trắng hương! Nhà quàn tiểu công trỗi dậy kỷ thực.
Xem thêm

Danh sách chương