Mãn Hán Toàn Ngư

Mãn Hán Toàn Ngư

  • Số Chương :
  • 3
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 242

DS Chương Đọc Truyện

Tôn Tử viết: Kẻ giỏi tấn công, địch không biết đường nào mà thủ, người giỏi phòng thủ, địch không biết đường nào mà công.Tình yêu chính là một cuộc chiến công – thủ. Đánh giặc giỏi nhất là dùng mưu; thứ đến là dùng ngoại giao, thứ nữa là dùng binh; thứ nữa là đánh phá thành lũy. Phương pháp công thà...
Xem thêm