Lớp Học YY Giới

Lớp Học YY Giới

  • Số Chương :
  • 17
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 949

DS Chương Đọc Truyện

Sẽ thế nào, khi bạn đang cầm cái điện thoại, đọc truyện tại YY Giới. Rồi nó hút luôn bạn vào YY Giới. YY Giới là gì, như thế nào, nhân vật chính làm thế nào để tồn tại, làm thế nào để thoát khỏi YY Giới này.   
Xem thêm