Linh Hiển Chân Quân

Linh Hiển Chân Quân

  • Số Chương :
  • 197
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 2001

DS Chương Đọc Truyện

Tỉnh lại sau giấc ngủ, đối Trần Diên tới nói cũng không phải chuyện tốt. Cô sơn nhà tranh, ngọn đèn âm trầm, ban đêm biết di chuyển vạc nước. Âm phong núi hoang, còn có thể nhìn đến ăn người quỷ mị, mê người tà hồ, hoang vắng chùa miếu Phật tượng tự mài tạng phủ, cũng có núi mây mịt mờ thủy t...
Xem thêm