Linh Cảnh Hành Giả

Linh Cảnh Hành Giả

  • Số Chương :
  • 159
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 1792

DS Chương Đọc Truyện

Tuyên cổ thông kim, nghe đồn thế có Linh cảnh. Liên quan tới Linh cảnh thuyết pháp, các triều đại danh nhân nhã sĩ chúng thuyết phân đàn, trong thơ ghi chép: "Từ Tề đến Đường, tư sơn thâm hoang, Linh cảnh tịch liêu, hiếm người du lịch." "Linh cảnh không thể trạng, quỷ công lượng khó cầu." Thân T...
Xem thêm