Liêu Trai Chí Dị

Liêu Trai Chí Dị

  • Số Chương :
  • 148
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 3153

DS Chương Đọc Truyện

Thời Tuyên Đức trong cung rất chuộng chơi chọi dế, hàng năm bắt dân gian cung tiến. Trò đó không phải nảy sinh từ đất Thiểm Tây mà do viên quan huyện lệnh huyện Hoa Âm muốn lấy lòng quan trên đem tiến một con. Quan tỉnh thâý nó chọi hay quá đòi phải cung tiến thường xuyên. Quan huyện lại đòi lý trưở...
Xem thêm

Danh sách 5 chương mới nhất