Kiếm Vực Thần Đế

Kiếm Vực Thần Đế

  • Số Chương :
  • 78
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 20302

DS Chương Đọc Truyện

Đại lục Cửu Châu, vạn tộc mọc lên như nấm.  Diệp Hiên trọng sinh dị giới, tu thành vô thượng Thần Quyết, thôn phệ hàng vạn hàng nghìn Võ Hồn biến hoá để cho bản thân sử dụng...  Võ Hồn Hệ Hoả, dùng để chế thuốc!  Võ Hồn Kiếm Ý, ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người!  Võ Hồn Ma Long, chưởng kh...
Xem thêm