Kiếm Thiên Tử

Kiếm Thiên Tử

  • Số Chương :
  • 194
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 2959

DS Chương Đọc Truyện

Không cách nào tu hành thiếu niên Đông Dương, một mình đi vào Đại Hạ vương triều hoàng thành, tìm kiếm phương pháp chữa bệnh, nhận hết khi nhục, tại bị bốn môn tông phái toàn bộ cự tuyệt ở ngoài cửa về sau, ngộ nhập đã hoang bại Trường Sinh Quan, lại ngoài ý muốn được cao thủ tương trợ. . .
Xem thêm