Huyền Lục

Huyền Lục

  • Số Chương :
  • 87
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 2058

DS Chương Đọc Truyện

Có một nơi, ở đó người tu chân quá nhiều. Khi tu chân giới trở nên quá thịnh hành, sẽ có những người muốn trở thành phàm nhân. Trở thành người thường, có thể nếm được ngũ vị tạp trần của thế gian, của nhân sinh.Ngươi có muốn tu luyện lại không? - Không.Tại sao? - Vì ta chết một lần rồi.Vậy sao ngươi...
Xem thêm