Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương

  • Số Chương :
  • 76
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 14914

DS Chương Đọc Truyện

Thời Thượng cổ, Thiên Nguyên hai mươi vạn năm, tiết sướng giáng. Hoa Thần Tử Phân sau khi sinh hạ sinh con gái thì từ trần, trước khi lâm chung đã cho kỳ nữ uống một viên tuyệt tình đan, giao cho thuộc hạ bảo vệ bí mật về kỳ nữ, rồi đem nàng giấu vào trong “thuỷ kính” bốn vạn năm. Kỳ nữ này mang dan...
Xem thêm