Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm

Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm

  • Thể loại :
  • Số Chương :
  • 756
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 92356

DS Chương Đọc Truyện

Hỗn Độn mới bắt đầu, Bàn Cổ Khai Thiên, lại để cho Thiên Địa Vạn Vật có thể sinh tồn; Hồng Quân hợp đạo, lại để cho Thiên Đạo có thể viên mãn; Nữ Oa tạo người, làm cho nhân loại xuất hiện ở Hồng Hoang đại lục trong; Hiên Viên Hoàng Đế dẫn theo nhân loại đã dạy cho nhân loại tu luyện, cái này lại để...
Xem thêm

Danh sách chương