Hokage Ta Là Người Báo Thù Naruto

Hokage Ta Là Người Báo Thù Naruto

  • Số Chương :
  • 100
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 16021

DS Chương Đọc Truyện

hắn vốn là bốn đời hỏa ảnh con của nhưng bởi vì trên người bị đóng cửa ấn đích chín đuôi to thú đứng đầu chín đuôi yêu hồ mà bị thôn chán ghét . sợ hãi . mà hắn bởi vì lâu dài bị trong thôn nhân dân đánh dử dội cùng lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ mà chết đi . hắn là một tiêu chuẩn đi làm tộc mỗi...
Xem thêm