Hokage Ninja Chi Tenseigan

Hokage Ninja Chi Tenseigan

  • Số Chương :
  • 269
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 2042

DS Chương Đọc Truyện

Tổng xem người ta viết một ít có quan hệ, Sharigan cùng Rinegan như thế nào như thế nào cường đại! ~ không ai có thể viết Tenseigan ở đâu! ~~~ cái kia con mắt cũng có thể rất mạnh a !! ~ xem ta chậm rãi viết
Xem thêm