Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể

  • Số Chương :
  • 131
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 883

DS Chương Đọc Truyện

Tạ Loan chỉ là một công dân bình thường sinh sống ở thế kỷ hai mươi mốt, hắn cũng theo chủ nghĩa hiện đại tin tưởng vào các thành tựu khoa học kỷ thuật. Tuy nhiên một ngày có một viên"sao băng" rớt vào sân nhà hắn, đã vậy còn mạnh mẽ buộc định hắn vào kịch bản anh hùng cứu vớt thế giới.Nhưng đặc biệ...
Xem thêm

Danh sách chương