Hệ Thống Toàn Năng

Hệ Thống Toàn Năng

  • Số Chương :
  • 11
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 1489

DS Chương Đọc Truyện

Ngươi muốn của cải? Ta cho ngươi của cải Ngươi muốn danh vọng? Ta cho ngươi danh vọng Ngươi muốn sức mạnh? Ta cho ngươi bất khả chiến bại Ta là ai ư? Ta là Hệ Thống Toàn Năng
Xem thêm