Hậu Hồng Lâu Mộng

Hậu Hồng Lâu Mộng

  • Số Chương :
  • 30
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 625

DS Chương Đọc Truyện

Hậu Hồng lâu mộng, đời Thanh bạch thoại chương hồi tiểu thuyết, Tiêu Dao Tử, là 'Hồng lâu mộng' tục thư một trong. Nên sách ước làm tại 1796 năm (thanh Gia Khánh năm đầu) trước sau, là đã biết sớm nhất 'Hồng lâu mộng' tục thư. Tiểu thuyết tổng cộng 30 hồi, tiếp 'Hồng lâu mộng' đệ 120 hồi.
Xem thêm

Danh sách chương