Hảo Hữu Tử Vong: Ngã Tu Vị Hựu Đề Thăng Liễu

Hảo Hữu Tử Vong: Ngã Tu Vị Hựu Đề Thăng Liễu

  • Số Chương :
  • 624
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 3407

DS Chương Đọc Truyện

Oanh, dựa vào cái gì ô người trong sạch, nói ta là Thiên Sát Cô Tinh. Còn không phải là tham gia cái Long Môn đại hội, đã chết mấy cái hậu tuyển nhân sao? Ta thành duy nhất hậu tuyển nhân, liền nói ta là ngôi sao chổi. Còn cái gì cùng ta có thù oán đều tử tuyệt, sao có thể cùng ta có quan hệ? Bọn...
Xem thêm

Danh sách chương