Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

  • Số Chương :
  • 190
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 2550

DS Chương Đọc Truyện

Một thế giới chứng đựng nhiều nhân tài.Điển hình là một đứa trẻ theo lẽ thông thường không nên tồn tại,Lại có thêm một vị pháp sư mang 2 giòng máu Đông Tây.Một nhà khoa học trong thế giới ma thuật.Một kẻ đầu óc thông minh, bình tĩnh, tham lam tri thức, tin rằng trí tuệ mang lại sức mạnh nhưng lại...
Xem thêm