Giá Cá Văn Tự Mạo Hiểm Du Hí Tuyệt Đối Hữu Độc

Giá Cá Văn Tự Mạo Hiểm Du Hí Tuyệt Đối Hữu Độc

  • Số Chương :
  • 750
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 18206

DS Chương Đọc Truyện

Đây hết thảy muốn từ nhân vật chính download một cái tên là « kẻ ngu (Closed Beta bản) » trò chơi nói lên, từ đó về sau, nhân sinh của hắn liền thay đổi một cái họa phong. Một cái đơn sơ đến không có hình tượng, không có âm nhạc, chỉ có từng hàng văn tự cùng vô số tuyển hạng tạo thành văn tự mạo hi...
Xem thêm

Danh sách chương