Gặp chính mình nơi miền đất tuyết

Gặp chính mình nơi miền đất tuyết

  • Số Chương :
  • 5
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 226

DS Chương Đọc Truyện

"Gặp chính mình nơi miền đất tuyết” là truyện thứ 3 trong tập truyện “Ngoảnh đầu nhìn lại” của Thái Trí Hằng, bao gồm các truyện: Ngoảnh đầu nhìn lại, Lãng quên (Chiy edit) và Gặp chính mình nơi miền đất tuyết. Một ngày kia, tôi nhắm mắt giữa khói hương nơi đền điện, chợt nghe thấy, câu chân ngôn tr...
Xem thêm

Danh sách 5 chương mới nhất

Danh sách chương