Dược Yêu - Phi Yến

Dược Yêu - Phi Yến

  • Số Chương :
  • 59
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 2923

DS Chương Đọc Truyện

Hai chữ dược tình..Trong cuộc sống này thì liệu sẽ có điều gì có thể đưa anh thoát khỏi thế giới tâm tối và đau thương của mình..Trình Hạo Nhiên có trong tay tất cả, nhưng với anh tất cả là hư không..Với Trình Hạo Nhiên cuộc đời này chỉ có nước mắt của Hạ Tử Yên là làm anh hoảng sợ..Cuộc tình này sẽ...
Xem thêm