Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng

Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng

  • Tác giả :
  • MP3
  • Thể loại :
  • Số Chương :
  • 941
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 63395

DS Chương Đọc Truyện

Nhân vật chính là một tên chơi bời lêu lổng, không có việc gì làm, truy tầm liệp diễm vì yêu thích, lấy việc cứu vớt các cô em trong thiên hạ làm mục tiêu "Tro cốt cấp sắc lang", sưu tập đương thời phần đông danh viện thục nữ, tiểu thư khuê các, hào phú thiên kim tư liệu, tổng hợp dung mạo của các n...
Xem thêm

Danh sách chương