Đô Thị Tàng Kiều

Đô Thị Tàng Kiều

  • Số Chương :
  • 2065
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 55606

DS Chương Đọc Truyện

Hắn là một tên trùm buôn lậu súng ống đạn dược mánh khóe ngất trời, vì tiền mà liên hệ với mọi tổ chức, từ khủng bố Afghanistan cho tới chính phủ các nước. Hắn chịu đựng mọi hình thức huấn luyện cực hạn, vì để sinh tốn trong chiến trường khủng bố mà hắn phải nắm vững kỹ năng của khủng bố. Đó là Diệp...
Xem thêm