Diễm Đế Khuynh Nhan

Diễm Đế Khuynh Nhan

  • Số Chương :
  • 61
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 1377

DS Chương Đọc Truyện

Thánh Mục năm mười bảy, đông chí giờ Thìn canh ba, Vân phi Tần thị Vu Cảnh Ly Cung Đản đế hạ sinh thất nữ. Được ban tên “Nhược Hi”, phong kỳ mẫu Tần thị làm Quý phi, tiền thưởng châu kiện, tứ ban ở Hoa Chiếu điện.Thánh Mục năm hai mươi, tiết xử nhật giờ dần hai khắc, Quý phi Tần thị mất ở Hoa Chiếu...
Xem thêm

Danh sách chương