Dị Giới Truy Mỹ Ký

Dị Giới Truy Mỹ Ký

  • Số Chương :
  • 27
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 4398

DS Chương Đọc Truyện

Một thanh niên hiện đại, vô tình xuyên không đến thanh lân đại lục, và vô tình nhận được truyền thừa của Phong Lưu Đại Đế ở Tiên Giới. Từ nay về sau con đường truy mỹ của mani chính của chúng ta bắt đầu. Phàm cảnh: Luyện thể kì - Luyện khí kì - Trúc cơ kì - Kết đan kì - Kim đan kì - Nguyên anh kì...
Xem thêm

Danh sách 5 chương mới nhất