Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

  • Số Chương :
  • 54
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 5044

DS Chương Đọc Truyện

Sau khi Mạc Ninh gặp Cố Chuẩn, cô bắt đầu làm hai việc: Thích anh, giăng bẫy để anh thích cô. Sau khi Cố Chuẩn gặp Mạc Ninh, anh bắt đầu làm hai việc: Giả vờ bị sập bẫy của cô, hưởng thụ cảm giác bị cô giăng bẫy.  
Xem thêm