Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu

Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu

  • Số Chương :
  • 751
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 1638

DS Chương Đọc Truyện

Thế giới giả tưởng. Trò chơi cùng hiện thực kết hợp, thế nhân có thể đem trong trò chơi vật phẩm đưa đến trong hiện thực, ở trong game tu vi, cũng có thể chiếu rọi tại thế giới hiện thực bên trong. Thẩm Thanh Phong vốn là "Cửu Thiên" bên trong đệ nhất pháp sư, lại gặp người hãm hại, bị mạnh nhất B...
Xem thêm