Đạo Quân

Đạo Quân

  • Số Chương :
  • 849
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 9606

DS Chương Đọc Truyện

Một cái Địa Cầu Thần cấp trộm mộ tông sư, xâm nhập Tu Chân Giới cố sự. . . Trong đào hoa nguyên, có tiếng ca. Sơn ngoại thanh sơn, bạch cốt sơn. Ngũ hoa mã, thiên kim cầu, ỷ thiên kiếm, ứng ta đa tình, chiêm chiếp quỷ minh, mỹ nhân trách nhẹ. Thiên địa vô ngần, nhà ai cờ trống, cùng trời cuối đất, v...
Xem thêm