Danh Môn

Danh Môn

  • Số Chương :
  • 631
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 7292

DS Chương Đọc Truyện

Đó là một đế quốc Đại Đường đã chia rẽ, quân quyền rơi vào tay người ngoài, đế quốc đang ở buổi hoàng hôn của nó. Đó lại là một thời đại mà đế quốc và thế gia cùng tồn tại. Thuở đầu khi Cao Tổ lập nước, chiếu cố người cũ, ban ơn công thần, thiên hạ dần dần hình thành nên bảy thế gia lớn: họ Bùi ở Hà...
Xem thêm

Danh sách chương