Đan Vũ Càn Khôn

Đan Vũ Càn Khôn

  • Thể loại :
  • Số Chương :
  • 1830
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 20408

DS Chương Đọc Truyện

Thiên phú cao hơn nữa , cũng sợ đan dược ! Chỉ cần đan dược luyện được hảo, không có thiên tài đánh không ngã ! Lánh đời đan cửa đích duy nhất đệ tử Tần Phàm, từ linh dược bần phạp đích địa cầu xuyên qua đến khắp nơi linh dược nhưng luyện đan sư nhưng cực kỳ thưa thớt đích võ giả thế giới.  Từ vi...
Xem thêm