Dân Tục Tòng Tương Tây Huyết Thần Khai Thủy (Dân Tộc Theo Tương Tây Huyết Thần Bắt Đầu )

Dân Tục Tòng Tương Tây Huyết Thần Khai Thủy (Dân Tộc Theo Tương Tây Huyết Thần Bắt Đầu )

  • Số Chương :
  • 520
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 4202

DS Chương Đọc Truyện

Dùng một chút nói hưu nói vượn, lại thêm chút ít lời truyền miệng. Dùng một ném ném gò ép, lại thêm một chút làm người nghe kinh sợ. Lâm Phong tại nghỉ hè đại nhiệt mùa nóng ngày, nhận được một phần ngoài ý liệu bưu kiện. Mở ra bưu kiện. Bên trong là mới ra phẩm Thanh Sơn máy chơi game. Chỉ bất...
Xem thêm

Danh sách chương