Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

  • Số Chương :
  • 53
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 1289

DS Chương Đọc Truyện

Sen năm nay bốn tuổi rưỡi, người hầu thứ mười tám của gia đình họ Hoàng.Thực ra cô có tên, một cái tên rất hay, Trương Ngọc Uyển Nhi, nhưng biết làm sao, cậu chủ thích gọi cô là Sen, thì cô là Sen thôi. Từ lúc biết nhận thức, cô đã được đào tạo, cậu chủ là số một, cậu sống cô sống, cậu chết cô chết...
Xem thêm