Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

  • Số Chương :
  • 95
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 6114

DS Chương Đọc Truyện

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử kể về truyện oái oăm là cô gái bẫy chàng trai.Nàng là A Phúc, là tỳ nữ trong nhà quý phủ, Nàng đã được sắp xếp, rồi đây sẽ trở thành tỳ thiếp của lão gia, người này ngẫm lại đáng tuổi cha nàng, cảm thấy có chút không đáng.Nàng chính là lúc quẫn bách lại nảy ra cách ứng phó...
Xem thêm

Danh sách chương