Đại Phách Quan

Đại Phách Quan

  • Số Chương :
  • 49
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 1264

DS Chương Đọc Truyện

Đại phách quan nguyên bản là vở kịch về điển tích Trang Tử thử vợ, nói về sự hoài nghi và phản bội trong tình yêu, nhưng ở đây, trọng tâm chính là một tình yêu cố chấp, sinh cũng như tử, tử cũng như sinh, mãi không xa lìa.Sẽ có một chút ngược tâm, hy vọng đọng lại tí dư âm trong lòng độc giả.Đôi dòn...
Xem thêm