Đại Kiếm Thần

Đại Kiếm Thần

  • Số Chương :
  • 1638
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 45793

DS Chương Đọc Truyện

Kiếm, Bách Binh Vương Giả! Vương Giả, Chưởng Bá Khí Dã! Thôn Phong Vẫn Vũ Táng Lạc Nhật, Bễ Mâu Cổ Kim Khí Như Hồng. Khi Sơn Cản Hải Lăng Vạn Giới, Tiếu Ngạo Quỳnh Tiêu Huyết Nhiễm Thiên. Vạn Giới xưng tôn, Kiếm chủ chìm nổi! Thiếu niên Phương Hạo Thiên thiên sinh Kiếm Tâm, nhân họa đắc ph...
Xem thêm