Đại Đạo Triêu Thiên

Đại Đạo Triêu Thiên

  • Số Chương :
  • 727
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 18704

DS Chương Đọc Truyện

Trăm dặm giết một người, mười bước không muốn đi.------------------------Ta chính là kiếm.Trăm dặm giết một người, mười bước không muốn đi.Trăm dặm giết một người, mười bước không thể đi.Trăm dặm giết một người, mười bước? Không thể!Trong ta có kiếm, trong kiếm có ta.Đại Đạo Triều Thiên, tất cả chấp...
Xem thêm