Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

  • Số Chương :
  • 1573
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 17147

DS Chương Đọc Truyện

Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể.Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh.Trong võ cảnh, V...
Xem thêm