Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

  • Tác giả :
  • Thiên Tàm Thổ Đậu
  • Số Chương :
  • 1555
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 156

DS Chương Đọc Truyện

VĂN ÁN :  Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể. - Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh....
Xem thêm