Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu

  • Số Chương :
  • 93
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 2625

DS Chương Đọc Truyện

Trời xanh dao động, giọng cười cuồng tiếu, gậy như ý nơi tay, đập tới trời đất long lở.Từ nay đến vạn năm sau này, ta sẽ khiến các ngươi cùng nhớ kỹ 7 chữ  "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không"
Xem thêm