Cửu Dương Tuyệt Mạch

Cửu Dương Tuyệt Mạch

  • Số Chương :
  • 1054
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 3793

DS Chương Đọc Truyện

Sinh là cửu dương tuyệt mạch giả, chính là nghịch thiên người, ắt gặp Thiên đố, tự từ trước tới nay, sinh cửu dương tuyệt mạch người theo không có người sống đến quá 18 tuổi... Người tu hành, đoạt thiên địa chi linh khí hướng dưỡng tự thân, chính là nghịch thiên cử chỉ... Thiếu niên Lăng lạc Vũ,...
Xem thêm