Cửu Đỉnh Ký

Cửu Đỉnh Ký

  • Số Chương :
  • 630
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 15322

DS Chương Đọc Truyện

Đây là bộ truyện thứ năm của Phiên Gia (tự xưng của tác giả). Bốn bộ truyện trước do Phiên Gia viết có ba bộ vốn là Tu chân, Tiên hiệp thể loại, một là tây phương ma huyễn thể loại. Bộ truyện thứ năm này chính là Đông phương huyền ảo thể loại. - "Cửu Đỉnh Ký" được Phiên Gia suy nghĩ rất lâu và cũng...
Xem thêm

Danh sách chương