Cuồng Tiên

Cuồng Tiên

  • Số Chương :
  • 1200
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 379

DS Chương Đọc Truyện

Giảng thuật một cái từ dưới giới phi thăng đi lên thiếu niên, dựa vào hai tay của mình, tại lạ lẫm Tu Chân giới phi tốc quật khởi, chém giết ra thuộc về hắn truyền thuyết.
Xem thêm