Cùng Nhân Tu Tiên Truyện

Cùng Nhân Tu Tiên Truyện

  • Số Chương :
  • 708
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 2743

DS Chương Đọc Truyện

Người du hành đàm luận Doanh Châu, khói đào mơ hồ tin khó cầu; càng người ngữ thiên mỗ, mây tía minh diệt hoặc có thể thấy. Thần Châu đại địa, tự có người tới nay liền lưu truyền vô số thần tiên quỷ quái truyền thuyết. Tiều phu vào núi quan trong núi một già một trẻ đánh cờ vây, một ván phương tất...
Xem thêm