Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống

Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống

  • Số Chương :
  • 1526
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 45115

DS Chương Đọc Truyện

Cực phẩm khoác lác hệ thống giới thiệu vắn tắt: Ta muốn thổi phá thiên này, thổi nứt đất này. Thổi nhật nguyệt điên đảo, Tinh Thần lệch vị trí. Thổi đại hải khô kiệt, Sơn Thạch hư thối. Trực khiếu Cổ Đế thấp đầu, Chư Thần cúng bái. Khoác lác hệ thống nơi tay, Thiên Hạ ta có! củng không phải bìn...
Xem thêm

Danh sách 5 chương mới nhất