Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống

Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống

  • Số Chương :
  • 1014
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 58120

DS Chương Đọc Truyện

tình cờ cướp đoạt hệ thống, qua lại mỗi cái vị diện, cướp đoạt nhân vật chính số mệnh, nữ nhân, tài nguyên, thề muốn làm cái kia chí cao vô thượng chúa tể! Hắn là nhân vật chính khắc tinh, nữ chủ tình ca ca. Mộ Thanh tiêu cười gian nói: "Thế giới này đã có ta, như vậy nhân vật chính liền bé ng...
Xem thêm