Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

  • Số Chương :
  • 67
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 93

DS Chương Đọc Truyện

Dụ Ninh chính là ma tu đại năng nhưng nếu muốn độ kiếp phi thăng thì phải trải qua 9 lần trở thành các vai phụ trong câu chuyện khác nhau của 9 thế giới. Nhiệm vụ chính là ngăn cản nam nữ chính yêu nhau và quan trọng hơn là khiến cho nam chính thích mình.Dụ Ninh cố gắng, rồi cố gắng, rồi lại cố gắng...
Xem thêm