Cổ thần Tại Đê Ngữ (Cổ Thần Đang Thì Thầm)

Cổ thần Tại Đê Ngữ (Cổ Thần Đang Thì Thầm)

  • Số Chương :
  • 173
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 131

DS Chương Đọc Truyện

“Nghe, Cổ Thần đang thì thầm, hắn nói...... Hắn nhóm cuối cùng rồi sẽ trở về!” Trong truyền thuyết, cái này người thống trị thế giới vốn nên là những cái kia cổ lão thần minh, hắn nhóm mỗi một lần tử vong, cũng là một hồi thịnh đại tân sinh...... Những cái kia thờ phụng chư thần mọi người, đem ngủ...
Xem thêm

Danh sách chương