Cô Độc Chiến Thần 1

Cô Độc Chiến Thần 1

  • Số Chương :
  • 267
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 1433

DS Chương Đọc Truyện

Trên đời phàm là động vật có suy nghĩ thường thường rất hiếu chiến.Đặc biệt là loài người chúng ta, hầu như tất cả sử sách của loài người đều có thể nói là ghi chép về chiến tranh.Thế giới động vật phát động chiến tranh vì giành giật thức ăn, tranh đoạt đực cái, tranh địa vị, giành địa bàn, nhìn khô...
Xem thêm

Danh sách chương