Chuyện Em Gái Mù Mặt Và Ảnh Đế

Chuyện Em Gái Mù Mặt Và Ảnh Đế

  • Số Chương :
  • 6
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 225

DS Chương Đọc Truyện

Vì Nghê Môi muốn chứng tỏ mình là một người mù mặt theo tiểu chuẩn, mà việc mất hết nhân tính không phải là nói giỡn. Tuy nhiên gần đây khi cô làm việc luôn có thể gặp người tới hỏi cô có biết anh ta là thằng cha nào không. Nghê Môi ngỏ lời: Tôi đã hiểu rõ chân tướng! Cho nên ông anh à, chúng ta hẹ...
Xem thêm

Danh sách 5 chương mới nhất

Danh sách chương